Gizlilik ve Tarafsızlık

Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi

ULTRAMAT tüm hizmetlerinde;
• Hukukun üstünlüğüne bağlı kalarak, doğruluk içerisinde görevini yerine getirerek; ilgili tüm taraflara karşı gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerini her daim koruyacağını,

• Çalışan sayısı, yerleşim alanı ve herhangi bir gruba üyelik gözetilmeksizin faaliyetlerimizden faydalanmak isteyen her türlü kuruluşa ayırım yapmaksızın, kuruluşumuzun hizmetlerine erişebileceğini,

• Faaliyetlerimiz esnasında edinilen bilgilerin üçüncü tarafların avantajına, uygunsuz kullanımına hiçbir şart altında izin vermeyeceğini,

• Sürekli gelişime açık olarak uluslararası kabul gören kurallarda meydana gelen, teknik gelişmelere gereken uyumu sağlayacağını,

• Hizmetlerin sunumunun sonuçları veya ücretlerinin, personelin ücretlerinden bağımsız olacağını,

• Personelin kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali, politik ve diğer baskılardan uzak tutarak her zaman gerekli titizliği göstereceğini,

• Muayene faaliyetleri ile ilgili olarak kararların ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal edilmeyeceğini,

• Tarafsızlığa yönelik bir risk belirlendiğinde, böyle bir riski ortadan kaldırmak için belirlenen yaptırımları uygulayacağını,

• Yapılan muayene faaliyetlerinde tarafsızlığımızı etkileyen herhangi bir hususun tespit edilmesi halinde muayene faaliyetlerinin tekrar gerçekleştirileceğini,

Taahhüt ederiz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Tüm öneri, şikayet ve sorularınız için bizimle iletişime geçin. En kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.